Bradypodion setaroi | Setaro's Dwarf Chameleon

Bradypodion setaroi | Setaro's Dwarf Chameleon, Zululand, KwaZulu-Natal.

Bradypodion setaroi | Setaro's Dwarf Chameleon, Zululand, KwaZulu-Natal.